Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Η INTERAMERICAN με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε καταυλισμούς μεταναστών


Η μετανάστευση, νόμιμη ή λαθραία, είναι ένα σημείο των καιρών με πολλές διαστάσεις ως προς τις αιτίες και τις συνέπειές της – κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ηθικές. Η INTERAMERICAN, εστιάζοντας στο ανθρωπιστικό σκέλος του προβλήματος, υποστήριξε ένα πρόγραμμα φροντίδας των μεταναστών από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στους χώρους κράτησης Έβρου, που αναπτύχθηκε από τον Δεκέμβριο 2010.

Απολογιστικά, οι ΓΧΣ έως τον Μάρτιο περιέθαλψαν 1.809 ασθενείς. Περισσότερα από το 60% των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι μετανάστες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις συνθήκες κράτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 1.147 περιπτώσεις οι ασθενείς υπέφεραν από λοιμώξεις του αναπνευστικού, μυοσκελετικούς πόνους, διάρροια, εντερικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα και δερματικές παθήσεις.

Σους μετανάστες, οι ΓΧΣ διέθεσαν με τη συνδρομή της INTERAMERICAN υπνόσακους, κάλτσες, γάντια, σκούφους και είδη προσωπικής υγιεινής. Γι’ αυτή την πρωτοβουλία της INTERAMERICAN, που εγγράφεται στο εταιρικό πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας «Πράξεις Ζωής», ο Γ. Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου τονίζει: «Η ανεκτίμητη αξία της ζωής και το δικαίωμα της επιβίωσης δεν ακυρώνεται από το λαθραίο της μετανάστευσης. Γι΄ αυτό η INTERAMERICAN, χωρίς να αγνοεί την αδήριτη ανάγκη της διερεύνησης και αντιμετώπισης των πολλών πτυχών του φαινομένου με τις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες, αντιλαμβάνεται ως άμεση προτεραιότητα την έμπρακτη συμπαράσταση σε ενέργειες φροντίδας των μεταναστών όπως αυτή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους καταυλισμούς του Έβρου, έχοντας άλλωστε αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εταιρεία μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ».

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Για ένα σύμφωνο συμβίωσης χωρίς διακρίσεις

Κυρίες  και κύριοι βουλευτές, 
Σαν σήμερα, πριν 37 χρόνια, ξεκίνησε ο εκδημοκρατισμός  της χώρας με τη μεταπολίτευση. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος του, αφορούσε τα δικαιώματα της πλειονότητας του πληθυσμού, αφού ακόμα και σήμερα οι μειονότητες είναι αντικείμενο πάμπολλων διακρίσεων. Πριν τρία χρόνια προστέθηκε άλλη μια διάκριση, μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: η καθιέρωση ενός συμφώνου συμβίωσης μόνο για ζευγάρια διαφορετικού φύλου.  
Το ΠΑΣΟΚ  είχε τότε διαφωνήσει με τη διάκριση αυτή. Όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, με την  απόφαση με αριθμό ΔΔΟΙΚ/3602/29-7-2010, ο Υπουργός Δικαιοσύνης συγκρότησε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή «με αντικείμενο την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου και τη σύνταξη της αντίστοιχης Εισηγητικής Έκθεσης». Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρέδωσε στον Υπουργό το σχέδιο νόμου και την εισηγητική έκθεση. Σε αυτά περιέχεται μεταξύ άλλων τροποποίηση του Άρθρου 1 του Ν. 3719/2008 ώστε σύμφωνο συμβίωσης να μπορούν να συνάπτουν δύο ενήλικα πρόσωπα χωρίς καμιά αναφορά σε φύλο. Περιέχεται επίσης η κατάργηση των Άρθρων 4 του Ν. 147/1914, 5§§2 και 3 του Ν. 1920/1991 και 8 του ΕισΝΚΠολΔ με τα οποία διατηρείτο σε ισχύ ο ισλαμικός νόμος (σαρία) για τους μουσουλμάνους της Θράκης. 
Πέρασαν επτά μήνες από τότε και το σχέδιο νόμου «ξεχάστηκε». Αντίθετα, στα τέλη Ιουνίου 2011, στις υπογράφουσες και στους υπογράφοντες που έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατά της διάκρισης σε βάρος των ομοερωτικών ατόμων στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης (προσφυγές 29381/09 και 32684/09 – βλπ. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881790&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) κοινοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στις προσφυγές τους. Σε αυτές, η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε θέσεις που διαφέρουν σημαντικά από τις υποτιθέμενες θέσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και τις προαναφερθείσες προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, τις οποίες μάλιστα η Ελληνική Κυβέρνηση παρέλειψε να αναφέρει στο ΕΔΔΑ. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστήριξε αντίθετα την ορθότητα του Ν. 3719/2008, τον οποίο ως αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει! Οι εδώ υπογράφουσες και υπογράφοντες αποστείλαμε στις 10 Ιουλίου 2011 τη συνημμένη επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης παρακαλώντας τον, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011, να μας ενημερώσει για την επίσημη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης και να μας χορηγήσει αντίγραφο του σχεδίου νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν απάντησε στην επιστολή μας. Στις 22 Ιουλίου 2011, το γραφείο του Υπουργού μας ενημέρωσε πως το θέμα χειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ούτε αυτός απάντησε στην επιστολή.  
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε την καθεμιά  και τον καθένα από σας να καταθέσει ερώτηση ή αναφορά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ζητώντας του να απαντήσει στην επιστολή μας ή/και σε συνεργασία με άλλες και άλλους βουλευτές να καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση ως πρόταση νόμου το σχέδιο νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με την εισηγητική έκθεση (βλπ. http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/nomoparaskevastiki_allages_se_oik_dik_17-12-10.doc και http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/nomoparaskevastiki_eisigitiki_gia_allages_se_oik_dik_17-12-10.doc), στα οποία στη συνέχεια θα προτείνουμε τροπολογίες. Τις σχετικές ενέργειες των βουλευτών θα δημοσιοποιήσουμε και θα συμπεριλάβουμε στις παρατηρήσεις μας προς το ΕΔΔΑ. 
Με τιμή
 
Α. Οι προσφεύγοντες/ουσες  στο ΕΔΔΑ  
Γρηγόρης  Βαλλιανάτος, Νίκος Μυλωνάς και «Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι» (προσφυγή με αριθμό 29381/09) 
C.S., K.T., E.D., M.P., A.H., D.N. και «Σύνθεση - Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Έρευνα για το HIV / AIDS» (προσφυγή με αριθμό 32684/09)  
Β. ΜΚΟ για τα δικαιώματα ομοερωτικών ατόμων 
Lesb.Equal - Λεσβίες για την Iσότητα
Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)
Φεστιβάλ  Υπερηφάνειας Αθήνας «Athens Pride» 
Επικοινωνία: Γρηγόρης Βαλλιανάτος Τηλ.: 6944814937 Νίκoς Μυλωνάς Τηλ.: 6972530290 Fax: 2106018760 email: office@greekhelsinki.gr Διεύθυνση: Τ.Θ. 60820 15304 Γλυκά Νερά
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Σκάβουν έναν δεύτερο... Εβρο, μήκους 120 χλμ. δίπλα στον ποταμό

View on the village Makri, Evros, GreeceImage via Wikipedia
Δεύτερο... Εβρο μήκους 120 χιλιομέτρων και πλάτους 30 μέτρων σκάβουν δίπλα στον ποταμό οι Ενοπλες Δυνάμεις. Η ολοκλήρωση της μήκους 14.500 μέτρων αντιαρματικής τάφρου από το χωριό Μαράσια μέχρι το χωριό Ν. Βύσσα και ο επιτυχής απολογισμός όσον αφορά την ανακοπή της εισόδου λαθρομεταναστών από τη συγκεκριμένη περιοχή, άναψε πράσινο φως για την επέκταση του έργου προς Βορρά και Νότο.
Ηδη, όπως διαπίστωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, κατά την επιθεώρηση που έκανε προχθές έχει προχωρήσει το 17% του έργου καθώς την περίοδο αυτή εκτελούνται εργασίες εκβάθυνσης σε μήκος περίπου 4.000 μέτρων, από την περιοχή του χωριού Ν. Βύσσα μέχρι τον παραπόταμο του Εβρου και νοτιότερα, αλλά και εργασίες διάνοιξης νέου τμήματος 2.500 μέτρων, στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αρδάνιο.
Η εντολή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είναι να προχωρά το έργο με τις μηχανές στο φουλ καθώς «προσφέρει και σημαντικά οφέλη στην ακριτική περιοχή αφού θα συμβάλει στη δημιουργία υδροβιοτόπων με παράλληλη χρησιμοποίηση των νερών των ποταμών Εβρου, Αρδα και Ερυθροπόταμου και των υπαρχόντων ταμιευτήρων. Παράλληλα θα αποτελέσει και εξαιρετικό αποστραγγιστικό σύστημα, για την προστασία της περιοχής από τις υπερχειλίσεις ποταμών».
Η μελέτη συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2009, κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΣ, από στρατιωτική επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή αρχικά κατάλληλης αντιαρματικής τάφρου για την ενίσχυση της άμυνας του Εβρου ποταμού.

Μείωση λαθρομεταναστών. Πάντως, η σημαντική μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών, οι οποίοι επιχειρούν πλέον να εισέλθουν στη χώρα μας στα τμήματα όπου η τάφρος έχει ολοκληρωθεί ανέδειξε - σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές - άλλο ένα σημαντικό όφελος για τη χώρα. Βέβαια, όπως εξηγούν οι αρμόδιοι, μέρος των λαθρομεταναστών μετακινήθηκε προς άλλες «διόδους». Πάντως, η συμβολή της τάφρου στην αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών δεν σημαίνει αλλαγή των σχεδίων ως προς την κατασκευή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φράχτη στον νομό.
Enhanced by Zemanta

Αχαϊα: Χτυπούν μετανάστες με γκλοπ στα γεννητικά τους όργανα!

Καταγγελία σοκ από την οργάνωση "γιατροί του κόσμου" σε σχέση με τη βία κατά μεταναστών στην Πάτρα...

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: "Οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνεχιζόμενη χρησιμοποίηση βίας κατά μεταναστών - νομίμων και μη - που βρίσκονται απελπισμένοι στο λιμάνι της Πάτρας, εγκλωβισμένοι στην προσπάθειά τους να φύγουν από την Ελλάδα...

Χτυπήματα από γκλόπ σε άκρα, σε γεννητικά όργανα, βαριάς φύσης κακώσεων κεφαλής είναι μερικά παραδείγματα ένστολης φυσικής βίας που έχουν καταγραφεί από τους ιατρούς της Οργάνωσης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό στον απεξαρτημένο χρήστη ναρκωτικών, εφόσον έχει διαπράξει ληστεία

 Στο χρήστη ναρκωτικών ουσιών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς θεραπευτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να επιβληθεί μειωμένη ποινή, εφόσον έχει διαπράξει το αδίκημα της ληστείας, υπογραμμίζεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία επικύρωσε εφετειακή απόφαση.

Με την εφετειακή απόφαση είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών, 32χρονος χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος πριν από 13 χρόνια με την απειλή μαχαιριού έκλεψε ένα λάστιχο και μία ζάντα αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, ο χρήστης με μαχαίρι απείλησε υπάλληλο καταστήματος ότι θα τον σκοτώσει και αφαίρεσε το ζαντολάστιχο.

Διευκρινίζεται, ότι στη νομική επιστήμη, όποιος προσπαθεί να αφαιρέσει αντικείμενο ή αντικείμενα με την απειλή κατά της ζωής διαπράττει το αδίκημα της ληστείας και όχι της κλοπής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Στο ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ ο εορτασμός του Ραμαζανιού

PrayerImage by ninjawil via FlickrΣε δύο στεγασμένους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών θα γιορτάσουν οι μουσουλμάνοι της Αθήνας, το Ραμαζάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. προσευχη

Οι οργανώσεις και τα σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των χώρων αυτών, καλούνται να καταθέσουν εγγράφως στα Διοικητικά Συμβούλια του ΣΕΦ και του ΟΑΚΑ τις αιτήσεις τους έως τις 17 Αυγούστου 2011.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Βρέθηκε ο χώρος για το μουσουλμανικό τέμενος της Αθήνας

Islamic Cairo-Ahmed Ibn Tulun MosqueImage by yayad via FlickrΤροπολογία με την οποία "ανοίγει ο δρόμος" για τη λειτουργία, στο χώρο του Ελαιώνα, λατρευτικού χώρου (τεμένους) για τους μουσουλμάνους που μένουν στην Αθηνα, κατατέθηκε στη Βουλή.

Το ισλαμικό τέμενος, η κατασκευή του οποίου αναβάλλεται για σχεδόν δύο δεκαετίες, προβλέπεται να λειτουργήσει "σε τμήμα δημοσίου κτήματος" της περιοχής του Ελαιώνα και ειδικότερα "σε υφιστάμενο κτίριο, το οποίο θα ανακαινιστεί και θα μετασκευαστεί κατάλληλα", όπως αναφέρεται στην τροπολογία.

Για την ταχεία εκτέλεση του έργου, η ανάθεση της μελέτης και της κατασκευής του θα γίνει στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σε σχέση με τη διαχείριση του τεμένους μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, στην τροπολογία ορίζεται ότι η χρήση του παραχωρείται από το δημόσιο δωρεάν στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών", που συστάθηκε με νόμο του 2006.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Στην Αθήνα επιστρέφουν οι 16 επιβάτες του «Dignite»

Έληξε η περιπέτεια των 16 επιβατών του ταχύπλοου σκάφους «Dignite», που καταλήφθηκε χθες από Ισραηλινούς κομάντος του πολεμικού ναυτικού, ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, 50 μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το «Dignite» ανήκε στο στόλο «Ένα Καράβι για τη Γάζα» και χθες το πρωί επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό των Ισραηλινών και να φτάσει στην πολύπαθη πόλη της Παλαιστίνης, μεταφέροντας Γάλλους και Σουηδούς ακτιβιστές, καθώς και μια δημοσιογραφική αποστολή του Aλ Τζαζίρα.

Μεταξύ των επιβατών ήταν και ο Βαγγέλης Παϊσσης, συντονιστής της ελληνικής πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που καθυστερούν αδικαιολόγητα την εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία είναι οι εννέα από τις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), που καθυστερούν αδικαιολόγητα την εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), υποστηρίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Τόμας Χάμαρμπεργκ.
Κάποια από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνουν μια υπερβολική καθυστέρηση σ' ότι αφορά την συμμόρφωση τους και την υποχρέωση τους να εφαρμόζουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνει, σε δημόσια παρέμβαση του, ο Επίτροπος και υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένου ότι η ταχεία εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου από τα κράτη-μέλη είναι απαραίτητη για την μεταφορά των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο της κάθε χώρας.

Ο Επίτροπος για τ' Ανθρώπινα Δικαιώματα υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα με το ΣτΕ κράτη-μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφώνονται άμεσα με τις τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου και να καταβάλλουν έγκαιρα τις επιδικαζόμενες αποζημιώσεις στους δικαιωθέντες.

Επικαλούμενος την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ (που είναι το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου), ο κ. Χάμαρμπεργκ, χαρακτηρίζει προβληματική την εμμονή ορισμένων κρατών-μελών του Οργανισμού να μην εφαρμόζουν ή να καθυστερούν αδικαιολόγητα την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τ' αποτελέσματα αυτής της έκθεσης, ενώ το ποσοστό των υποθέσεων που εκκρεμούν για εκδίκαση στο Δικαστήριο έχει μειωθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αντίθετα αυξήθηκε το ποσοστό των τελεσίδικων αποφάσεων του ΕΔΑΔ που δεν εκτελούνται. Περισσότερες από 9.000 καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου εξακολουθούν να παραμένουν ανεκτέλεστες, σημειώνει ο Επίτροπος.

Ελληνας πολίτης στο γαλλικό σκάφος που έπλεε προς τη Γάζα

Το γαλλικό γιοτ Dignite al Karama το οποίο προσπάθησε σήμερα να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και κατελήφθη από ισραηλινούς κομάντο του Πολεμικού Ναυτικού έφτασε στο λιμάνι Ασντότ.

Το Dignite al Karama έφτασε στο Ασντότ περίπου στις 17:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) οδηγούμενο από τρία πλοία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Στο γιοτ επέβαιναν 16 άνθρωποι: Γάλλοι, Καναδοί, Σουηδοί, ένας Ελληνας, η γνωστή ισραηλινή δημοσιογράφος της Haaretz Αμίρα Χάας και δύο δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου αλ Τζαζίρα.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Έριξαν μπογιές και σχεδίασαν τη σβάστικα στο μνημείο των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη!

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Βάνδαλοι βεβήλωσαν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων στην Πλατεία Ελευθερίας. Έριξαν μπογιές και σχεδίασαν τον αγκυλωτό σταυρό, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις!

Καταδικάζει την επίθεση η ισραηλίτικη κοινότητα. "Για άλλη μία φορά βρισκόμαστσε σήμερα στη δυσάρεστη θέση να καταδικάσουμε τη δεύτερη συνεχόμενη βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, Εντός του χρονικού διαστήματος ενός μηνός το μνημείο βεβηλώθηκε με τη χρήση των ιδίων μέσων και με πανομοιότυπο τρόπο με το περιστατικό της 17.6.2011.

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Διαγωνισμός Αφίσας

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εν' όψει της «Παγκόσμιας Ημέρας της Αρχιτεκτονικής» στις 03/10/2011, προκηρύσσει Διαγωνισμό Αφίσας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αφίσας αποτελεί η «Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινα Δικαιώματα», όπως αυτό ορίζεται ως θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής 2011 από την UIA (http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/2-calendrier.html).

Οι συμμετοχές μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών της κάθε ομάδας. Για τη συμμετοχή μιας ομάδας πρέπει κάθε μέλος αυτής να πληροί τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ο κάθε συμμετέχων μόνο μία (1) φορά είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι την 01/08/2011. Μετά από τον Διαγωνισμό θα ακολουθήσει Έκθεση Αφίσας που θα διοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα αρχιτεκτονική και ανθρώπινα δικαιώματα (03-09/10/2011).
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Περισσότερα

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Χανιά: Δέκα ρατσιστές εναντίον ενός μετανάστη με γροθιές και κλωτσιές!

Θύμα ένας 33χρονος Σομαλός που δέχθηκε άγρια επίθεση στο Σταλό...

Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων τα 10 αυτά άτομα τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Από την αστυνομική έρευνα και τις προσαγωγές υπόπτων που ακολούθησαν, προέκυψε ότι ένας εκ των δραστών είναι ένας 38χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι υπόλοιποι δράστες αναζητούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων που ενεργεί την προανάκριση.

Ασπρόπυργος: έστω και καθυστερημένα αντέδρασε ο ΣΥΝ...

Η Νομαρχιακή επιτροπή Δυτικής Αττικής του ΣΥΝ με αφορμή άρθρο δημοσιευμένο στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» το Σάββατο 9/7/2011 που αφορούσε συγκέντρωση κατοίκων στην περιοχή «Νεόκτιστα» του Δήμου Ασπροπύργου και όπου αφήνεται να εννοηθεί ότι συμμετείχε και ο ΣΥΝ, προς όφελος της ενημέρωσης και μόνο η Νομαρχιακή Επιτροπή κάνει τις εξής διευκρινίσεις:
1. Ο ΣΥΝ και οι οργανωμένες του δυνάμεις στην περιοχή ουδεμία συμμετοχή είχαν και κανένα μέλος ή στέλεχος της αυτοδιοίκησης του κόμματος δεν συμμετείχε σε αυτή τη συγκέντρωση, στην οποία όπως πληροφορηθήκαμε ακριβώς λόγω της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής είχε πάρει ένα χαραχτήρα ρατσιστικό και ξενοφοβικό.
2. Σε όλους τους Έλληνες πολίτες είναι γνωστή η ευαισθησία της αριστεράς και του ΣΥΝ ειδικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα. Για τον ΣΥΝ η ιδιαιτερότητα των Ρομα είναι στοιχείο πολιτισμικού πλούτου στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση φασιστοειδείς αντιλήψεις περί «ξεβρομίσματος» της περιοχής από ανθρώπινες ζωές δεν μπορεί να έχουν σχέση με τον πολιτικό πολιτισμό της αριστεράς.
Έχουμε νιώσει στο πετσί μας τι σημαίνει το ξεκλήρισμα των Ρομα πρώτα, των Εβραίων μετά και στο τέλος των αριστερών και κομμουνιστών στα διάφορα στρατόπεδα της Γερμανίας.
3. Τα προβλήματα βέβαια στην περιοχή Ασπροπύργου είναι εκρηκτικά και η συμβίωση μεταξύ φτωχών ανθρώπων που περιθωριοποιούνται συνεχώς με τις τεράστιες ελλείψεις υποδομών φοβερά δύσκολες . Η απάντηση όμως με μεθοδολογίες πογκρόμ, κοινωνική βαρβαρότητα και πολέμους μεταξύ φτωχών και ταλαιπωρημένων ανθρώπων είναι καταστροφή. Επομένως, μια δύναμη της αριστεράς ποτέ δεν θα ανεχόταν τέτοιου είδους επιλογές και λογικές.
4. Τέλος θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η συμμετοχή στη συγκέντρωση στα «Νεόκτιστα» Ασπροπύργου του επικεφαλής του ανεξάρτητου ενωτικού συνδυασμού ,που δεν είναι μέλος του ΣΥΝ, αλλά εκλεγμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Φυσικά ο ίδιος εξέφρασε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, την κάθετη αντίθεση του σε απόψεις ρατσιστικές και ξενοφοβικές.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Έκθεση κόλαφος του State Department για τις φυλακές Ιωαννίνων!!!

Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και συνεχείς κακοποιήσεις κρατουμένων, ελλιπής παροχή υγειονομικής περίθαλψης και δραματική έλλειψη ιατρών συνθέτουν το σκηνικό στις Φυλακές Ιωαννίνων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσης του State Department για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που αφορά την Ελλάδα.Σύμφωνα με την έκθεση, αξιωματούχος του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε πως η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές είναι «εκρηκτική», καθώς το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα δεν τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές.Συγκεκριμένα, για τις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων περιέγραψε την κατάσταση ως «απάνθρωπη και εξευτελιστική» υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες φυλακές είναι υπερπλήρεις. Εξαιτίας της έλλειψης χώρου, οι συνθήκες κράτησης είναι ανθυγιεινές, με τους κρατουμένους να κοιμούνται ακόμα και στο πάτωμα, χωρίς να τους παρέχονται τα στοιχειώδη, ενώ δεν προσφέρονται δυνατότητες για οργανωμένες δραστηριότητες όπως εργασία, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αθλητισμός.Επίσης, είναι σοβαρές οι ανησυχίες που εκφράζονται για την ελλιπή παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους κρατουμένους.Με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δικαίωσε προσφεύγοντα που είχε κρατηθεί στις φυλακές Ιωαννίνων. Ο προσφεύγων είχε καταδικαστεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και κρατήθηκε για περίπου 1 χρόνο στις φυλακές Ιωαννίνων σε ένα κελί 50 τ.μ. μαζί με άλλους 30 κρατουμένους.Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο προσφεύγων υπέστη μεγάλο συγχρωτισμό το διάστημα που κρατούνταν στις Φυλακές Ιωαννίνων, καθώς η επιφάνεια που του αναλογούσε στο κελί ήταν της τάξεως των 1,65 τ.μ, που είναι κατώτερο από το ανθρωπιστικά ελάχιστο των 6 τ.μ. Το ελάχιστο όριο των 6 τ.μ αποτελεί κανόνα, τόσο σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της χώρας όσο και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων.Επίσης, ο προσφεύγων υποβλήθηκε σε έντονη αποδοκιμασία, που υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο ανοχής, που είναι σύμφυτο με τη φυλάκιση και υποβλήθηκε σε απάνθρωπη και εξευτελιστική διαδικασία, όπως αποφάνθηκε το ΕΔΔΑ καταδικάζοντας την Ελλάδα να πληρώσει στον προσφεύγοντα το ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ ως χρηματική αποζημίωση για την ηθική του βλάβη και το ποσό των 2,5 χιλιάδων ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Πορεία διαμαρτυρίας για τη μη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ομάδα περίπου 100 ατόμων πραγματοποιούν πορεία από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου προς τη Βουλή.

Με αυτό τον τρόπο θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη μη ολοκλήρωση των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Προβληματικές οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου

Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Αγ. Στεφάνου υπομένουν την μεσαιωνική πολιτική της κυβέρνησης στα Εργασιακά με πρωτοφανείς συνθήκες και πρακτικές στον ιδιαίτερο τομέα του σωφρονιστικού συστήματος που υπηρετούν.

Σαν να μην έφταναν οι μεθοδεύσεις για την υποβάθμιση του κλάδου τους με περικοπές στις υπερωρίες και τις συνθήκες γενικότερα της εργασίας, ο αρμόδιος Υφυπουργός Δικαιοσύνης κατά την επίσκεψη του στο σωφρονιστικό κατάστημα αρκέστηκε σε συνηθισμένες παλαιοκομματικού τύπου υποσχέσεις για βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης τόσο των κρατουμένων όσο και των εργαζομένων.
Στα πλαίσια αυτά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό κατάστημα των Πατρών, ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης έφερε το θέμα στη Βουλή καταθέτοντας ερώτηση με θέμα «Ανύπαρκτος ο σχεδιασμός αναμόρφωσης του σωφρονιστικού συστήματος».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

"Υπηρεσιακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σωφρονιστικοί Υπάλληλοι των φυλακών του Αγίου Στεφάνου σχετικά με την αδράνεια των αρμοδίων Υπουργών στη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης για το σωφρονιστικό σύστημα. Η απαξίωση και η κοροϊδία πραγματικά έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Πεταλωτή ο οποίος αρκέστηκε σε υποσχέσεις προς τους υπάλληλους του σωφρονιστικού καταστήματος του Αγίου Στεφάνου. Καθοριστικό ρόλο στις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή παίζει το φαινόμενο της απόπειρας διακίνησης ναρκωτικών στο εσωτερικό των φυλακών την στιγμή που ο αριθμός των κρατουμένων, που αυτή την περίοδο φθάνουν τους 700, είναι διπλάσιος από όσους μπορεί να χωρέσει. Ωστόσο καμία πρόταση δεν ακούστηκε από τον Υφυπουργό για αποσυμφόρηση των κρατουμένων, παραπέμποντας αόριστα στο «γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης» πανελλαδικά. Την ίδια ώρα οι συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των φυλακών εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων, καθώς τις μεταμεσονύχτιες ώρες παραμένει σε κάθε πτέρυγα, από τις τέσσερις συνολικά, βάρδια μόνο ένας υπάλληλος!

Δηλαδή τέσσερις υπάλληλοι επιτηρούν μια φυλακή 700 κρατουμένων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της.

Ο λόγος είναι ότι οι ώρες νυχτερινής εργασίας είναι καθορισμένες και αντιστοιχούν σε έναν μόνο σωφρονιστικό υπάλληλο ανά πτέρυγα. Έτσι ο υφυπουργός υποσχέθηκε την αύξηση των νυχτερινών ωρών, κάτι που θα διαφανεί στην πράξη εάν θα γίνει. Επίσης κατά την επίσκεψη του κ. Πεταλωτή διεφάνη η έλλειψη πολιτικής για την απεξάρτηση των τοξικομανών κρατουμένων, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μέριμνα για τη δημιουργία ενός ειδικού κέντρου στο εσωτερικό της φυλακής με τη συμμετοχή κάποιου φορέα απεξάρτησης.

Κατόπιν τούτου και με δεδομένα τα προαναφερθέντα προβλήματα για το εν λόγω θέμα, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός 1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποσυμφόρηση του σωφρονιστικού καταστήματος του Αγίου Στεφάνου; 2) Ποια μέτρα θα λάβει άμεσα για την μεταβολή του φαινόμενου το να φυλάσσονται 700 κρατούμενοι με 4 φύλακες κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες; 3) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του προγράμματος επανασχεδιασμού του συστήματος που εξήγγειλε ο Υφυπουργός;"

Υποστήριξε τις γυναίκες που ζητούν ισότιμη συμμετοχή στο μέλλον της Αιγύπτου

Amnesty InternationalImage via Wikipedia
"Οι Αιγύπτιες έπαιξαν κεντρικό ρόλο στις διαδηλώσεις που απαιτούσαν από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια παραγκωνίστηκαν. Τώρα απαιτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη μεταρρύθμιση".
 
Την έκκληση αυτή κάνει η Διεθνής Αμνηστία  και με ανακοίνωσή της ζητά να κάνουμε έκκληση στον αιγύπτιο Πρωθυπουργό να διασφαλίσει πλήρη συμμετοχή των γυναικών στο μέλλον της χώρας τους πριν τις βουλευτικές εκλογές το 2011.
 
Σήμερα οι γυναίκες έχουν ίσο δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας τους. Καλέστε τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώσει ότι τα δικαιώματα των γυναικών γίνονται σεβαστά και ότι οι γυναίκες δεν αποκλείονται από τη διαδικασία της μεταρρύθμισης.

Η «Επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου» στην Αίγυπτο υποσχόταν πολλά. Οι γυναίκες και οι άντρες στέκονταν μαζί ως ίσοι και απαιτούσαν σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Ωστόσο, λιγότερο από ένα μήνα μετά, οι γυναίκες αποκλείστηκαν από μια νέα επιτροπή που συστάθηκε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο που ανακοινώθηκε το Μάρτιο, περιελάμβανε μόνο μια γυναίκα. Την επόμενη μέρα, την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», γυναίκες που διαδήλωναν ειρηνικά, δέχτηκαν επίθεση από ομάδες ανδρών.

Δεν μπορεί να γίνει πραγματική αλλαγή αν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και μένουν εκτός. Η ισότητα και η μη-διάκριση πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της χώρας.

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Υπάρχει βάραθρο

Σε...αγαστή συνεργασία !
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) επισημαίνει το συνημμένο σημερινό σχόλιο της Άννας Φραγκουδάκη στα «Νέα» για συγκέντρωση κατοίκων στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στις 15 Μαΐου 2011 με συμμετοχή της Χρυσής Αυγής και του συνδυασμού που υποστήριξε ο Συνασπισμός «για να ξεβρωμίσει» η περιοχή από τους Ρομά (σχετικό βίντεο στο http://www.livestream.com/thriasioweb/video?clipId=pla_16501e9e-9bc1-4173-8297-7c4d01f57074)


Υπάρχει βάραθρο 
Γράφει η Άννα Φραγκουδάκη

# Διάβασα στο Διαδίκτυο ότι στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου οι κάτοικοι οργάνωσαν 15 Μαΐου συγκέντρωση κατά των Ρομά της περιοχής, όπου η Χρυσή Αυγή έπαιξε, κατά δική της ανακοίνωση, πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά στη συγκέντρωση μίλησαν επίσης ο νομικός σύμβουλος των κατοίκων και ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου Ενωτικού Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πόλη» (που στήριξε ο Συνασπισμός). Ανάλογο αμάλγαμα ανόμοιων πολιτικά ανθρώπων θα πρέπει να συμμετείχε γενικά. Το τραγικό είναι ότι χειροκροτήθηκε θερμά ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, που μεταξύ άλλων εξήγησε, λέει, στους συγκεντρωμένους τα καλά της αυτοδικίας και πρότεινε μάχη «για να ξεβρωμίσει» η περιοχή.

# Είναι γενεσιουργά κοινωνικής βαρβαρότητας τέτοια φαινόμενα και δεν εννοώ τις απεχθείς ακρότητες μιας μικρής ομάδας οπαδών των αγκυλωτών σταυρών, αλλά την κοινωνική νομιμοποίησή τους από εκπροσώπους και πολίτες κάθε λογής και τα «χειροκροτήματα» στο κάλεσμα σε πογκρόμ. Όποια κοινωνία γλιστρήσει στην άβυσσο να καταφύγει σε ιδέες πώς θα πάρει η όποια κοινωνική ομάδα τον νόμο στα χέρια της ώστε να «ξεβρωμίσει» από τον όποιο συνάνθρωπο, έχει να πληρώσει τίμημα πολύ βαρύ. Ακόμα μεγαλύτερο όταν οι συγκεκριμένοι συνάνθρωποι είναι συμπολίτες, που όλοι ακόμα σήμερα ανεχόμαστε να ζουν φτωχοί, στιγματισμένοι, σε συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής απαράδεκτες για μια σύγχρονη κοινωνία, με τα παιδιά τους αγράμματα γιατί ανεπιθύμητα στα σχολεία και τόσα άλλα.

# Καθώς την οικονομική κρίση συνοδεύει βαθιά κρίση των ιδεών, οι πολίτες τείνουν να παραμερίζουν τη λογική και να αφήνονται για τα δημόσια πράγματα να τους καθοδηγούν συναισθήματα. Η κάθε κοινωνική ομάδα τυφλώνεται σε βαθμό να βλέπει αποκλειστικά και μόνο το δικό της συμφέρον, αδιαφορώντας κραυγαλέα για τους άλλους και το σύνολο. Όσα δίκια και να έχουν οι κάτοικοι στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, όπως και σε πολλές πόλεις και περιοχές της χώρας, δεν οδηγεί παρά μόνο στο βάραθρο ακόμα και μόνο η σκέψη να «ξεβρωμίσει» η περιοχή τους από συνανθρώπους συμπολίτες και μάλιστα τους πιο αδικημένους. Και αυτό το βάραθρο είναι γνωστό ότι δεν ξεδιαλέγει. Όταν ανοίξει, τους καταπίνει πλέον όλους, δικαίους μαζί και αδίκους. 
(http://www.tanea.gr/vivliodromio/?aid=4641093)

Ένταση με το πλοίο "Τζουλιάνο" στο Ηράκλειο

Ένταση επικρατεί έξω από το λιμανάκι στη Παντάνασσα στο Ηράκλειο, καθώς τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος έχουν περικυκλώσει το πλοίο "Τζουλιάνο" που μετέχει στο "Στόλο της Ελευθερίας"  προκειμένου να το οδηγήσουν στο λιμάνι του Ηρακλείου, παρά την αντίθετη πρόθεση του πληρώματος του πλοίου που θέλει να αποπλεύσει προς τη Γάζα.
To flashnews επικοινώνησε με τον πανεπιστημιακό κ. Τάκη Πολίτη που βρίσκεται μέσα στο πλοίο του "Στόλου της Ελευθερίας" και όπως μας ενημέρωσε αυτή τη στιγμή στο πλοίο έχουν μεταβεί ο Λιμενάρχης και Υπολιμενάρχης Ηρακλείου.
Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των λιμενικών αρχών και του πληρώματος του πλοίου καθώς οι μεν θέλουν να οδηγήσουν το "Τζουλιάνο" στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι δε υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία νομιμότητα σε αυτήν την απαίτηση των αρχών.  ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΔΩ

Το υπουργείο εξωτερικών βάζει τέλος στον φράχτη του Έβρου!

Πάνω που πήγε να γίνει μεταστροφή των ευρωπαίων και η «δύστροπη» αρμόδια επίτροπος Σεσίλια Μάλστρομ αρχίσει να κατανοεί την αδήριτη -μεταξύ ανεφάρμοστων επίσης αρκετών άλλων μέτρων- αναγκαιότητα κατασκευής του φράχτη ως ενός μέτρου που θα συμβάλει στην απόκρουση των κυμάτων της παράνομης εισόδου, ήρθε λένε καλά ενημερωμένες πηγές, το υπουργείο εξωτερικών να βάλει ταφόπλακα στο τείχος.

Ένα τείχος, που ο Χρήστος Παπουτσής ανήγγειλε στις 18 Μαΐου παρουσιάζοντας μάλιστα και τη μακέτα του και στο οποίο είχε πρωτοαναφερθεί ως πανάκεια για την θεραπεία του προβλήματος τον Ιανουάριο.
Το προβλήματα ξεκίνησαν με την άρνηση της Σεσίλια Μάλστρομ να χρηματοδοτήσει η ευρωπαϊκή ένωση από τα ταμεία εξωτερικών συνόρων ένα αμφιβόλου απόδοσης, αλλά κυρίως κοινωνικής αποδοχής κι έγκρισης έργο, στην προμετωπίδα του οποίου θα υπήρχε η αναγραφή της Ε.Ε. ως χορηγού.
Και όπως είπαμε στον πρόλογο του θέματος, πάνω που η Μάλστρομ άρχισε να παρουσιάζει δείγματα μεταστροφής και παραίτησης από την άκαμπτη αρνητική θέση της, ήρθε πριν από λίγο καιρό το υπουργείο Εξωτερικών, που όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές ενημέρωσης, απέρριψε κατηγορηματικά την προοπτική της κατασκευής, με την επιτιμητική μάλιστα δήλωση «δεν μας ρωτήσατε».
piazzadelpopolo

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

1.200 gay σήμερα στη Μύκονο

Rainbow flag flapping in the wind with blue sk...Image via WikipediaΆγγλοι, Γάλλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι άντρες ομοφυλόφιλοι και bisexual από όλη την Ευρώπη φτάνουν σήμερα στο λιμάνι της Μυκόνου για να γνωρίσουν τις ομορφιές του νησιού και να ξεφαντώσουν στα κοσμοπολίτικα νυχτερινά μαγαζιά του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της κρουαζιέρας που πραγματοποιείται - παραδοσιακά πλέον- κάθε χρόνο, επόμενος σταθμός είναι η Σαντορίνη και τέλος το λιμάνι του Πειραιά, όπου το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει για δύο ημέρες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Ricky Martin: Με ανάγκασαν να πω ότι είμαι gay…

Με ανάγκασαν να πω ότι είμαι gay…Παραδέχτηκε ότι δεχόταν ιδιαίτερες πιέσεις για να αποκαλύψει δημοσίως την ομοφυλοφιλία του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης Ricky Martin, σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι ο ίδιος το κρατούσε σαν επτασφράγιστο μυστικό τόσα χρόνια.

«Μισούσα το γεγονός ότι κάποιοι με πίεζαν αφόρητα να παραδεχθώ ότι είμαι gay, ενώ δεν ένιωθα έτοιμος. Πονούσα και τελικά αυτό με απωθούσε από το να το παραδεχθώ», παραδέχθηκε σε συνέντευξή του σε βρετανική εφημερίδα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Επεισόδια στο Σύνταγμα: Απρόκλητη Σωματική Βία σε Ηλικιωμένους

Η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής καλεί όλους τους ηλικιωμένους, οι οποίοι υπέστησαν απρόκλητη σωματική βία από τα αστυνομικά όργανα στα πλαίσια των γεγονότων της περασμένης εβδομάδας στο κέντρο της Αθήνας, να καλέσουν στο 1065 και να δηλώσουν την προσωπική τους περιπέτεια.

Οι Εθελοντές Δικηγόροι της Οργάνωσης θα αναλάβουν ΔΩΡΕΑΝ να υποβάλουν μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.

http://theywantyourhelp.blogspot.com/2011/07/1065.html

Νέος πρόεδρος του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των δικαστών των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συμμετέχουν στην σύνθεση... του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Άγγλος δικαστής σερ Νίκολας Μπράτζα, εξελέγη για την θέση του Προέδρου του Δικαστηρίου, ως ο διάδοχος του Γάλλου δικαστή Ζαν Πώλ Κόστα που, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, η θητεία του λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2011.

Ο σερ Νίκολας Μπράτζα γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1945, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μετά την απόκτηση του νομικού διπλώματος, διορίσθηκε σύμβουλος του Αγγλικού Στέμματος. Υπήρξε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μεταξύ 1993 και 1998 και μέλος του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου από τον Ιανουάριο του 2007 ήταν αντιπρόεδρος.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Πλοίο που κατευθυνόταν στη Γάζα εμπόδισε η ελληνική ακτοφυλακή

Η ελληνική ακτοφυλακή σταμάτησε καναδέζικο πλοίο που κατευθυνόταν στη Γάζα μεταφέροντας φάρμακα και ακτιβιστές που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι αγνόησαν απαγόρευση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δηλώνουν οι ακτιβιστές.

Το πλοίο, που ονομάζεται «Ταχρίρ», ξεκίνησε από λιμάνι της Κρήτης, όπως ανέφερε μάρτυρας στο Ρόιτερς. Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι τα πλοία που μεταφέρουν ακτιβιστές και βοήθεια για τους Παλαιστίνιους προς τη Γάζα απαγορεύεται να φεύγουν από ελληνικά λιμάνια.

Όπως δήλωσε ακτιβιστής από την Αθήνα, το πλήρωμα αποτελούταν από περισσότερους από 40 Καναδούς, αλλά και ανθρώπους από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Τουρκία.

«Η ελληνική ακτοφυλακή πήρε τον έλεγχο του σκάφους μας. Όλοι προβάλαμε αντίσταση, όμως κανένας δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», δήλωσε ο ακτιβιστής Ντέιβιντ Χιπ από το τηλέφωνο του πλοίου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι μας πηγαίνουν πίσω στην Κρήτη, όμως ο προορισμός μας είναι και θα παραμείνει η Γάζα. Αυτή τι στιγμή το πλοίο μας έχει καταληφθεί, όμως προς το παρόν δεν έχει συλληφθεί κανένας».

Η Ελλάδα προσφέρθηκε να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια στις παλαιστινιακές αρχές την Κυριακή, μετά την επιβολή της απαγόρευσης στον τελευταίο στολίσκο και τη σύλληψη του καπετάνιου. Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών δήλωσε ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε για λόγους ασφαλείας και ακολουθεί τη γραμμή του ΟΗΕ και της ΕΕ.

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Διαμαρτυρία για την απαγόρευση απόπλου του Στόλου της Ελευθερίας

Περισσότερα απο 150 άτομα εχουν συγκεντρωθεί έξω απο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Κλειστή η Κατεχάκη. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την απαγόρευση απόπλου που εξέδωσε το υπουργείο για όλα τα υπο ελληνική ή ξένη σημαία πλοία του "Στόλου της Ελευθερίας" με προορισμό τη Γάζα.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στη λαϊκή συνέλευση των Αγανακτισμένων στην πλατεία Συντάγματος και οι περισσότεροι απο τους συγκεντρωμένους έρχονται απο εκεί. Αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Διαμαρτύρονται στο λιμάνι Αγ. Νικολάου για το Tarhir


Διαμαρτυρία για τον απόπλου του πλοίου «TAHRIR», φωνάζοντας συνθήματα σχετικά με τη Γάζα, πραγματοποίησε στη μαρίνα Αγίου Νικολάου ομάδα 30 ατόμων.

Η προϊστάμενος του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, μετά από συνεννόηση με αντιπροσωπεία της ομάδας των διαμαρτυρομένων, διευκρίνισε θέματα που σχετίζονται με τον απόπλου του πλοίου «TAHRIR» σημαίας Κομόρες, με χθεσινή Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η οποία έχει επιδοθεί στον Κυβερνήτη του πλοίου καθώς και σε σχέση με εκκρεμότητες που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του.
Μετά το πέρας της συνάντησης, το σύνολο των ατόμων της ομάδας των συγκεντρωμένων αποχώρησε ειρηνικά, χωρίς να προκληθούν επεισόδια.

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Χαμάς κατά Αθήνας για την ακινητοποίηση του στόλου με προορισμό τη Γάζα


Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, επέκρινε τις ελληνικές λιμενικές αρχές για την ακινητοποίηση του αμερικανικού πλοίου, που μετέχει στον στολίσκο ο οποίος επρόκειτο να κατευθυνθεί προς τη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής.«Είναι μια απάνθρωπη ενέργεια. Αντιβαίνει στους διεθνείς κανόνες» αναφέρει η Χαμάς σε ανακοίνωσή της, που εκδόθηκε από την πολιτική του διοίκηση στη Δαμασκό και αντίγραφό της περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.Σύμφωνα με τη Χαμάς, η τακτική αυτή είναι «το αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκούν οι σιωνιστές κατακτητές».Η Χαμάς κάλεσε παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να «ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση» της Ελλάδας, προκειμένου να επιτρέψει τον απόπλου του στολίσκου για τη Λωρίδα της Γάζας.

Από epirusgate

Σύλληψη του πλοιάρχου του «Audacity of Hope»

Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, ο 60χρονος πλοίαρχος του σκάφους AUDACITY OF HOPE, σημαίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος προσήχθη στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, για παράβαση των άρθρων 234 Κ.Δ.Ν.Δ. και 306 του Π.Κ.

Ο Εισαγγελέας Πειραιά άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ενώ ο κατηγορούμενος έλαβε σαρανταοχτάωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011.

Στο σκάφος επιβαίνουν 36 ακτιβιστές, πενταμελές πλήρωμα και 11 δημοσιογράφοι, στην πλειονότητα τους Αμερικανοί.

Ο στολίσκος αποτελείται από εννέα πλοία με ελληνικές και ξένες σημαίες, που στοχεύουν στο σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.
Την Παρασκευή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής απαγόρευσε τον απόπλου των πλοίων από τα ελληνικά λιμάνια.

Απαράδεκτη χαρακτήρισαν τη στάση της κυβέρνησης ΚΚΕ και ΣΥΝ, ενώ οι εκπρόσωποι του καραβανιού αλληλεγγύης παραχώρησαν συνέντευξη τύπου και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι υπέκυψε στις πιέσεις του Ισραήλ.
www.kathimerini.gr

«Θρίλερ»με πλοίο του στολίσκου «free gaza» στο Λασίθι

Aengus coming with usImage via WikipediaΚαι το «free Gaza» βρίσκεται εγκλωβισμένο στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Σφοδρές διαμαρτυρίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης από μέλη της καναδικής αποστολής του πλοίου Ταχρίρ.

Όπως καταγγέλλουν τα μέλη του πλοίου , οι άνδρες του λιμεναρχείου και με αστείες αφορμές έχουν σκοπό την καθυστέρηση του απόπλου και πως η ελληνική κυβέρνηση υπακούει σε εντολές Ισραηλινών συμμετέχοντας επί της ουσίας στον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία με προορισμό τη Γάζα

Την απαγόρευση του απόπλου των πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία από τα ελληνικά λιμάνια με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή της Γάζας αποφάσισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής.
Υποστηρίζοντας την απόφαση  οι λιμενικές αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης.

Μάλιστα,σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, έχουν ήδη δοθεί εντολές στις Λιμενικές Αρχές της χώρας για την επίδοση στους πλοιάρχους των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας της σχετικής αγγελίας προς ναυτιλομένους, στην οποία προσδιορίζεται ο θαλάσσιος χώρος ναυτικού αποκλεισμού από το Ισραήλ.

Ειδικότερα για όσα πλοία φέρουν την ελληνική σημαία θα πραγματοποιούνται σχετικές εγγραφές στα ημερολόγια γέφυρας μαζί με επίδοση τόσο της παραπάνω Αγγελίας όσο και της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2011.

Επίσης, θα υπάρχει συνεχής ηλεκτρονική επιτήρηση του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου για την καταγραφή, των κινήσεων πλοίων που τυχόν θα συμμετάσχουν σε ανάλογη κίνηση ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται αστυνομικής φύσεως έλεγχοι σε επιβάτες και πληρώματα, καθώς υπάρχει συνεργασία με τοπικές αστυνομικές και τελωνειακές αρχές για εντατικούς ελέγχους επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

Η σύλληψη του Μιχάλη Πρόδρομου υπεύθυνου της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF

Από το χθεσινό όργιο καταστολής δεν ξέφυγε κανένας: Ηλικιωμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά, γνωστοί δημοσιογράφοι και μέλη οργανώσεων, τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατροί, και χιλιάδες ειρηνικοί διαδηλωτές. Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει, μεταξύ άλλων, η βίαιη σύλληψη του επιστημονικού υπεύθυνου για θέματα ενεργειακής πολιτικής της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς, Μιχάλη Πρόδρομου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τα ΜΑΤ και τώρα παραπέμπεται σε δίκη.
Η σύλληψη και ο ξυλοδαρμός του Μιχάλη Πρόδρομου τη στιγμή που γυρνούσε με το ποδήλατό προς το σπίτι του, έχουν προκαλέσει την οργή της WWF, που τόνισε πως «σε μια κοινωνία που χρειάζεται όσο ποτέ την ηρεμία και την αποχή από κάθε μορφής βία, οι ατεκμηρίωτες συλλήψεις αθώων πολιτών και η δηλητηρίαση της Αθήνας με χημικά από την Αστυνομία λειτουργούν καταστροφικά για όλους».
Το tvxs.gr επικοινώνησε με τον Αχιλλέα Πληθάρα, μέλος της οργάνωσης και στενό φίλο του Μιχάλη Πρόδρομου, ο οποίος περιέγραψε το χρονικό της άδικης σύλληψης του συναδέλφου του και μίλησε για τις «ανήκουστες και τραγελαφικές» κατηγορίες που αντιμετωπίζει και τις «ψευδείς και αισχρές» καταθέσεις των αστυνομικών:
«Έφυγε γύρω στις 8:30 από το γραφείο μας που βρίσκεται στη Φιλελλήνων, για να πάει προς το σπίτι του στο Κουκάκι. Κρατούσε στο χέρι το ποδήλατο και βγαίνοντας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πέφτει πάνω σε δύο διμοιρίες ΜΑΤ που εκείνη τη στιγμή έκαναν έφοδο και άρχισαν να κυνηγούν το Μιχάλη και όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Μιχάλης έτρεξε να προφυλαχθεί σε κάποιο εστιατόριο και τα ΜΑΤ άρχισαν να τον χτυπάνε, προσπάθησαν να του σπάσουν το ποδήλατο και τελικά μπήκαν μέσα στο εστιατόριο, χτύπησαν δύο ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί και διαμαρτυρήθηκαν, συνέλαβαν το Μιχάλη και τον πήγαν στη ΓΑΔΑ.
Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει προκαλέσει επεισόδια. Φανταστικός επιστήμονας, με πολύ καλά πτυχία στο εξωτερικό πάνω σε ενεργειακά θέματα, με ένα πολύ σοβαρό πόστο στην οργάνωση. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται τώρα να κατηγορείται για αντίσταση κατά της αρχής, για διατάραξη δημόσιας ειρήνης και για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αστυνομικών. Ανήκουστα και τραγελαφικά πράγματα.
Το πιο παράλογο στοιχείο της υπόθεσης βέβαια, είναι η κατάθεση ενός αστυνομικού ότι είδε το Μιχάλη μία ώρα και 20 λεπτά πριν τον συλλάβουν, να πετάει πέτρες κάπου στην Αμαλίας, και μετά από τόση ώρα τον πέτυχε στη Δ. Αρεοπαγίτου και τον συνέλαβε! Αυτό είναι όχι απλά ψευδές, είναι αισχρό, είναι ψευδομαρτυρία, γιατί πολύ απλά εκείνη την ώρα ήμασταν μαζί με το Μιχάλη και άλλους 5 συναδέλφους στο γραφείο και τρώγαμε».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...